JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

ana v bio

Ana Vukotić rođena je 1977. godine u Titogradu. Diplomirala je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju (2004), u klasi profesora Egona Savina i Radmile Vojvodić.

Ana je dobila magiju, a crnogorska pozorišna scena neiscrpan izvor energije. U stvaralački pohod kreće gotovo bez kompromisa, savladavajući barijere pred sobom. Ponekad u pohodu zna biti oštra, ali činjenica je da ova rediteljka cijelo svoje bivstvo posvećuje pozorištu.

Jedna je od produktivnijih pozorišnih stvaralaca u regionu. Predvodnica je mlađe generacije crnogorskih pozorišnih stvaralaca.

Prva pozorišna iskustva stekla je na festivalima FJAT i FIAT.

U produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta režirala je predstave: „The Beauty Queen“, M. Makdone (2004); „Smrtni grijesi“ F. Miterera (2006); „Don Žuan“ Molijera (2010), u koprodukciji sa Međunarodnim festivalom Kotor Art; „Vjera, ljubav, nada” E. fon Horvata (2011); „Ribarske svađe” K. Goldonija (2012), u koprodukciji CNP i Budva Grad teatra; „Šćeri moja“ Maje Todorović (2016). Režirala je prvog “Hamleta” (2019) u istoriji Crnogorskog narodnog pozorišta.

Premijerom Molijerovog “Mizantropa”(2018.) na međunarodnom festivalu Ohridsko ljeto, u koprodukciji sa Narodnim pozoristem Teatar Komedija Skoplje, prvi put se veoma uspješno predstavila makedonskoj publici.

U produkciji Kraljevskog pozorišta „Zetski dom” režirala je komad „Četvrta sestra” J. Glovackog (2012); u produkciji CUG Teatra režirala je „Zoo priču” E. Olbija (2013); u koprodukciji Festivala internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) iz Podgorice i Festivala Budva Grad teatar zajedno sa Slobodanom Milatovićem režirala je i adaptirala komad „Tri sestre“ A. P. Čehova (2014). Od 2002. godine radi kao reditelj u Crnogorskom narodnom pozorištu. U Gradskom pozorištu Podgorica režirala je Cristiane F. “ Mi djeca s kolodvora Zoo” (2017.)

Dobitnica je brojnih nagrada na domaćim i regionalnim pozorišnim festivalima: “Don Žuan” – Festival malih scena Rijeka: Specijalna nagrada Veljko Maričić za savremeno čitanje dramske klasike; „Don Žuan“- Jugoslovenski pozorišni festival Užice (2010): Ardalion za najbolju režiju, Ardalion za najbolju mušku ulogu Draganu Mićanoviću, Ardalion za najbolju kostimografiju Leo Kulaš; „Smrtni grijesi“ – Prvi festival crnogorskog teatra (2007): Za najbolju predstavu, za režiju, za ukupan vizuelni identitet, za najbolju musku ulogu, za najbolju zensku ulogu; „The Beauty Queen“ – Međunarodni festival „Slavija Fest 2005“ u Beogradu: nagrada „Don Kihot“ za najbolju predstavu u cjelini; „Smrtni grijesi“- NagradaCrnogorskog narodnog pozorišta za najbolju režiju u sezoni 2006 – 2007. “Vjera, ljubav, nada” – Bijenale crnogorskog teatra: Nagradu za scnografiju.

Ipak, glavna potvrda kvaliteta njenog rada ogleda se u tome da njene predstave imaju stalni priliv publike, te u činjenici da je većina njenih predstave prisutna na repertoaru CNP-a i izvode se duže od decenije, što je zaista rijetkost.

Sarađivala je sa mnogim značajnim rediteljima.

Član je Odbora CANU za filmsku i pozorišnu umjetnost.

Reditelj je i autor niza projekata vezanih za scenske umjetnosti.

Svoju energiju usmjerila je i da Festival – FIAT doživi treću obnovu (2013 godine). Za vrijeme njenog liderstva, uprkos tome što posluje sa ograničenim (nedovoljnim) finansijskim sredstvima, FIAT doživljava najduži kontinuitet održavanja.Ana Vukotić (Podgorica, 1977) is a Montenegrin actress and director.

Ana got magic, and the Montenegrin theater scene an inexhaustible source of energy. He embarks on a creative journey almost without compromise, overcoming the barriers in front of him. Sometimes she can be sharp during the campaign, but the fact is that this director dedicates her entire existence to the theater.

She is one of the most productive theater creators in the region. She is the leader of the younger generation of Montenegrin theater creators.

She graduated in theater directing at the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje (2004), in the class of professors Egon Savin and Radmila Vojvodić. She gained her first theatrical experiences at the FJAT and FIAT festivals. She has collaborated with important directors, and is also the author of a number of projects related to the performing arts. He is the Director General of the International Alternative Theater Festival (FIAT). He has been a director at the Montenegrin National Theater since 2002.

She has won awards at domestic, regional theater festivals: Don Juan - Festival of Small Stages Rijeka: Special Award Veljko Maričić for contemporary reading of drama classics, Don Juan - Yugoslav Theater Festival Užice (2010): Ardalion for best director, Ardalion for best male role to Dragan Mićanović, Ardalion for the best costume design Leo Kulaš, Mortal Sins - The First Festival of Montenegrin Theater (2007): For the best play, for directing, for the overall visual identity, for the best male role, for the best female role; The Beauty Queen - International Festival Slavija Fest 2005 in Belgrade: Don Quixote Award for the best play as a whole, Deadly Sins - Award of the Montenegrin National Theater for the best director in the season 2006 - 2007. Faith, Love, Hope - Biennial of Montenegrin Theater: Award for Scenography .

She is the President of the Council of Civil Petitions Amanet.

Performances
The Beauty Queen, M. McDonea (2004)
Deadly Sins, F. Miterera (2006)
Don Juan, Moliere (2010)
Faith, love, hope, E. von Horvat (2011)
Fishermen's quarrels, K. Goldonija (2012)
My Daughters, Maja Todorović (2016)
The Fourth Sister, J. Glovackoga (2012)
Zoo Story, E. Olbia (2013)
Three Sisters, A. P. Chekhov (2014)
However, the main confirmation of the quality of her work is reflected in the fact that her plays have a constant influx of audiences, and the fact that most of her plays are present in the CNP repertoire and are performed for more than a decade, which is really rare.

She has collaborated with many important directors. He is a member of the CANU Board for Film and Theater Arts.