JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

ema a bio

Ema Alihodžić Jašarovića arhitekta i edukator, magistarsku tezu odbranila na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici iz oblasti teorije grada, na temu: Kretanje u repernom sistemu grada kao princip orijentacije. Voli gradove, i piše o njima. Od 2010. godine radi kao saradnik je u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Motiviše je rad sa studentima, I zbog njih je tu. Zaljubljenik je u crtež.

Profesionalno iskustvo iz oblasti urbanističkog I arhitektonskog projektovanja stekla je u najvećoj mjeri učešćem na javnim konkursima, na kojima je sa timom više puta nagrađivana. Dobitnik je prve nagrade na Salonu urbanizma u Nišu 2015. godine u kategoriji realizacije, za projekat Trg od mozaika (2015), kao i specijalnim priznanjem na Balkanskom arhitektonskom Bijenalu u Beogradu (BAB2015.) I BAB 2017. godine za projekat vikend kuće House Chedo. Za svoje profesionalno sazrijevanje smatra važnim svoje rano učešće na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2010. godine. Samostalno, i u timu, izlagala je na više domaćih i međunarodnih izložbi iz oblasti arhitekture i urbanizma. U ulozi mentora i organizatora na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, radila je na nekoliko zapaženih studentskih domaćih i međunarodnih radionica, a sa pažnjom ističe projekat PIMP MY ROOF / Ravni krovovi kao novi društveni prostor grada, koji je na Drugom crnogorskom Salonu arhitekture 2016. godine dobio prvu nagradu u kategoriji istraživanje, kao i studiju: 2D Podgorica, Alternative City Mapping, koje se bavi vizuelnom identifikacijom grada. Višestruko dragocjeno iskustvo imala je kao mentor i organizator Arhitektonskog studentskog kongresa ex Jugoslavije 2011. godine I 2019. godine na temu ASK Karavan, ali kao I mentor na radionici I mapiranju grada ArchitourPg 2016.

Strastveno se bavi istraživanjem u okviru doktorata na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje promišlja dijagnozu izgubljenih identiteta grada, a posebno interesovanje pripada preispitivanju uloge arhitektonskog diskursa u konstruisanju socio – prostornog i vizuelnog identiteta, u okviru čega je objavila nekoliko radova u međunarodnim naučnim časopisima i konferencijama. Dio je autorskog tima nekoliko fakultetskih publikacija.

Od 2018.godine obavlja funkciju potpredsjednice Saveza arhitekata Crne Gore, i dio je njihovog zajedničkog kreativnog projekta - KOLEKTOR u brownfield lokaciji bivše fabrike Titex, koji je u protekloj godini zavrijedio pažnju javnosti i postao vodeći vaninstitucionalni kulturni centar grada. Takođe, u okviru SACG sa timom pokreće projekat MIKRO020, koji se bavi uređenjem urbanih džepova grada.

Možete je naći izolovanu u Kući Čedo koju je projektovala za svoj mali tim.