JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

hedina tahirovic bioHedina Tahirović Sijerčić rođena je 1960. godine u Sarajevu. Član je odbora eksperata Vijeća Evrope za Evropsku povelju za regionalne ili manjinske jezike. Sa Cynthijom Levine- Rasky Hedina je ko-urednica i ko-autorica antologije A Romani Women in Canada: Spectrum of the Blue Water objavljenje u Kanadi 2017. godine. U 2016. godini objavila je knjigu Rodni identiteti u književnosti romskih autorica na području bivše Jugoslavije/ E genderikane identitetura andi literatura savi xramosaren e romane autorke andi nekanutni Jugoslavija pri Federalnom ministarstvu za obrazovanje i nauku u Mostaru. Radeći kao novinarka i urednica na radiju i TV-emisijama na romskom jeziku, širom svijeta objavila je romske priče i legende za odrasle i za djecu, zbirke pjesama, kratke priče, eseje kao i nekoliko akademskih radova na više stranih jezika.

Pored brojnih objavljenih publikacija veliki doprinos predstavljaju njena dva romska rječnika: Bosansko-romski i romsko-bosanski pri Federalnom ministarstvu za obrazovanje i nauku u Mostaru, kao i Englesko-gurbetski i gurbetsko-engleski pri Magoria Bookstu u Torontu. Tahirović-Sijerčić svoj rad i aktivnosti zasniva u oblasti romskih studija, a posebno na afirmaciji romskog jezika, književnosti i kulture Roma. Od 2012-2014 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska, predavala je romski jezik, književnost i kulturu Roma. Njen rad i stvaralaštvo zapaženi su i predstavljeni prezentacijama i predavanjima na internacionalnom nivou. Dobitnica je više priznanja i nagrada za svoj rad i stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini i svijetu.