JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

jelena n bio

Jelena Nelević Martinović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za ruski jezik i književnost. Objavljivala u brojnim časopisima za književnost.

Prva zbirka pjesama naslovljena "Jedna trećina" izašla je u edicji izdavačke kuće Plima iz Ulcinja.

Urednica je nedjeljnog dodatka "Dom" u ND "Vijesti".

Jelena Nelević-Martinović je dio “prvog vala” crnogorskih pjesnikinja i jedna je od četiri autorice prve i jedine antologije pjesama koje su napisale žene iz Crne Gore, naslovljene “Koret*na asfaltu”, objavljene u ožujku 2014. godine.


Jelena Nelević Martinović graduated on Faculty of filosophy in Niksic on department for russian language and literature. She published in numerous magazines for literature.

First boom of poems under name “Jedna trecina” was published in edition of production house Plima from Ulcinj.

She’s a director of Sunday journal addition “Dom” in intependent news “Vijesti”.

Jelena Nelevic Martinovic is a part of “ first vawe” of montenegrin poets and obe of four authors of first and only anthology of poems written by women from Montenegro,labeled as “Koret na asfaltu”, published in march in 2014th.