JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

maja bogojevic bioMaja Bogojević diplomirala je engleski i španski jezik na Université Libre de Bruxelles, u Briselu, magistrirala Teoriju filma i medija na londonskom Westminster University, doktorirala Antropologiju roda na ISH-u, u Ljubljani, gdje je bila stipendistkinja programa EU –Marija Kiri. Bila je predavačica na Institutu za strane jezike u Podgorici, na Univerzitetu Westminster, Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, Univerzitetu Mediteran. Dobitnica je nagrade Corsellis Cup, britanskog Instituta Lingvistike, za najboljeg prevodioca 2000. godine u Londonu. Učestvovala je na brojnim međunarodnim akademskim konferencijama i filmskim festivalima, gdje je bila predsjednica i članica žirija. Ovbjavila je tekstove filmske kritike u lokalnim, regionalnim i internacionalnim medijima. Od 2010. osnivačica je i urednica prvog crnogorskog filmskog časopisa Camera Lucida (www.cameralucida.eu) i direktorica/osnivačica medjunarodnog Montenegro Filmskog Festivala Mediterana – MOFFEM, čije je prvo izdanje održano u septembru 2012. u Kotoru (www.moffem.org). 


Profesorica i dekanka Fakulteta umjetnosti, UDG, teoretičarka filma i predsjednica crnogorskog ogranka svjetskog Udruženja filmskih kritičara FIPRESCI (www.fipresci.org), članica Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana FEDEORA (www.fedeora.eu)