JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner


Izmijenjeno - sredozemna je klima, obilje vode, podzemne i nadzemne, rijeke su Morača, Ribnica, Zeta, Cijevna, Sitnica, od Skadarskog jezera kroz tunel je do obale Jadranskog, plovnim putem u Mediteransko more, obalama Azije, Afrike i Evrope preko Tihog okena do Amerike, nazad istim putem, pa kontinentom u dubinu.

Do ovdje, odakle zovem, niti jedan put nije zatvoren.

Svijet nakon godinu dana od proteklog Festivala... beskrajne kolone migranata, daljnje raslojavanje na bogate i siromašne, stradanja u ratovima i terorizam, privatni i dugovi država, nestabilna evropska zajednica kojoj težimo - iščekivanje referenduma u GB, 23. Juna ili koji dan kasnije, izbori U SAD-u...

U istom, usred toga, zbog toga, pišemo i čitamo, pratimo objavljivanje novih knjiga, prevodimo književnost, čitamo mudrace koji tumače događaje, pravimo i gledamo filmove, režiramo, glumimo, komponujemo i sviramo, igramo i pjevamo, edukujemo djecu, trudimo se da činimo.

Dobrodošli, dragi prijatelji, na programe osmog međunarodnog književnog festivala Odakle zovem, Podgorica 2016, koji vam od ponedeljka, 27. juna, na otvorenom, pored Ribnice, ispred knjižare Karver u Podgorici, daje priliku da zajedno upoznamo nove lične svjetove.

Varja Đ.

 

scene logo big

 


 

Climate is variable – Mediterranean, abundance of water, underground and groundwater, the rivers are Morača, Ribnica, Zeta, Cijevna, Sitnica, from Lake Skadar, through the tunnel, to the coast of Adriatic sea, sailing to the Mediterranean sea, on the coasts of Asia, Africa and Europe, over Pacific ocean to America, and all the way back, with continent into the depth.

To this place, where I’m calling from, not one road is closed.

The world one year after the last Festival… endless columns of migrants, further stratification between the rich and the poor, war suffering and terrorism, private and state debts, unstable European Community, to which we aspire – anticipation of referendum in Great Britain, 23rd of June or couple of days later, elections in the USA…

At the same time, in the middle of it and because of it, we write and read, we follow the publication of new books, translate literature, we read how wise men and women interpret events, we make and watch movies, direct, act, compose and play, dance and sing, we educate our children, we try to do so.

Dear friends, welcome to the program of the 8th international festival Where I’m calling from, Podgorica 2016, from Monday 27th June, out in the open, next to Ribnica, in front of the bookstore Karver in Podgorica, which will give us the opportunity to jointly acquaint with new personal worlds.

Varja Đ.