JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

paula petricevic bioPaola Petričević je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, završava magistarske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Članica je Anime – Centra za žensko i mirovno obrazovanje i predavačica na Ženskim studijama u organizaciji ovog centra.

Objavila je više tekstova koji se bave rodnom problematikom i medijskom reprezentacijom žena u domaćoj i međunarodnoj periodici i zbornicima. Predaje filozofiju u ŠOSMO "Vida Matjan" u Kotoru.