JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

pascal bioPascal Delpech je završila slavistiku (ruski i srpsko-hrvatski) i postdiplomske studije Etnologija Balkana (Crna Gora). Bila je usmeni prevodilac u francuskom Ministarstvu Inostranih Poslova, u Predsjedništvu Francuske i u drugim institucijama u Francuskoj.

Radila je za Ujedinjene nacije od 1993-1994 u Zagrebu i na Kosovu od 1998-2005.godine i u francuskoj kulturnoj diplomatiji na Kosovu, u Beogradu i u Šangaju.

Prevela je na francuski cjelokupno djelo Danila Kiša (osim romana Bašta, pepo), tri knjige Ive Andrića (Na Drini ćuprija, Travnička Hronika, Zbornik priča "Mara Milosnica), Mirka Kovača i drugih autora.

Dobila je nagradu Halperine Kaminski "Consécration" za svoj prevodilacki rad. Chevalier des Arts et Lettres.