JooMix - Joomla templates CMS Joomla Help

Banner

garic bioVanja Vukićević Garić  je profesor na Studijskom programu za engleski jezik i književnost Filološkog fakultetu u Nikšiću, Univerziteta Crne Gore. Predaje književne i jezičke predmete, a uža polja njenog naučno-istraživačkog rada odnose se uglavnom na modernističku, postmodernističku i savremenu angloameričku književnost. Autorka je brojnih radova o poetici Džejmsa Džojsa, o mnogim drugim britanskim i američkim autorima, a objavila je i brojne prevode kako književnih, tako i stručnih tekstova. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija i bila na studijskim i istraživačkim boravcima u Engleskoj, Njemačkoj, Italiji, Holandiji i Irskoj. Živi u Podgorici.